Przeskocz nawigację

konkurs: Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku

 konkurs grafika

 

Wyniki Konkursu znajdują się na stronie:

 http://galeriaopole.pl/pl/wyniki-konkursu-sztuka-w-przestrzeni-miejskiej-800-powodow-do-wypoczynku 

__________________________ 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKI ZGŁOSZENIA

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej dnia 25.04.2017 r.

Zapraszamy na wystawę podsumowujaca konkurs, która odbędzie się 25.04.2017 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Opola, Ratusz - Rynek.

 

__________________________

 

Konkurs

Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku

Organizatorzy konkursu:
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie
Miasto Opole

Partnerzy:
Górażdże CEMENT S.A.
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Opole

Biuro konkursu:
Galeria Sztuki Współczesnej, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole,
tel. +48 77 407 61 36, e-mail: sztukawprzestrzenimiejskiej@gmail.com

__________________________

UWAGA!

Zapytania:
PRZESYŁKA KURIEREM
W związku z licznymi zapytaniami do punktu 8.2. regulaminu Dopuszcza się składanie pracy za pośrednictwem poczty kurierskiej pod warunkiem zachowania anonimowości uczestnika konkursu - praca może być nadana wraz z danymi uczestnika, w wypadkach, kiedy jest to niezbędne do przyjęcia przesyłki przez kuriera. Zostanie ona odebrana w Galerii przez wydelegowanych pracowników nie związanych z konkursem, którzy usunią informacę o nadawcy celem przekazania pracy pozbawionej danych do dalszego postępowania konkursowego.

GALERIA OTWARTA JEST TAKŻE W WEEKEND
Prace można także składać w weekend 01-02.04 w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w godzinach jej otwarcia tj. od godz. 10.00-18.00 (nie później!).

TERMIN ZGŁOSZEŃ
Na prace czekamy do dnia 03.04.2017 do godz. 16.00. Prace zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

  

 __________________________ 

Opis konkursu:
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki wykonanej z betonu, a także zaaranżowanie jej w formie powielonej w konkretnej lokalizacji oraz ustawienie w określonych konfiguracjach - plan rozmieszczenia form/mebli w przestrzeni stanowi jeden z elementów konkursu.

Projekt powinna cechować ciekawa koncepcja formalna i opcjonalnie dodatkowa funkcja formy/mebla (np. funkcja interaktywna, funkcja multimedialna, stojak rowerowy, kwietnik, ładowarka do urządzeń mobilnych, i inne).

Konkurs organizowany z okazji 800 lecia lokacji Miasta Opola ma na celu uzyskanie ciekawych propozycji rozwiązania przestrzeni publicznej wokół opolskiego Ratusza - jego wschodniej części, na której znajduje się Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. Konkurs jest przyczynkiem do dyskusji nad funkcją i estetyką tego miejsca, odpowiedzią na zapotrzebowanie na charakterystyczny punkt na mapie miasta, służący do wspólnych spotkań i przywołanego w tytule konkursu wypoczynku. Konkursowa realizacja wpisywać się ma zarówno we współczesne trendy w projektowaniu, jak i zabytkową architekturę Rynku. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Górażdże Cement S.A. i przekazany Miastu Opole.

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Konkurs kierowany jest w szczególności do artystów plastyków, studentów i absolwentów ASP, studentów i absolwentów kierunków architektonicznych i wzorniczych oraz innych wyższych szkół artystycznych, a także członków SARP, profesjonalnych studiów architektonicznych czy projektowych.
Organizatorzy dopuszczają zgłoszenia prac zespołowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagrody:
I miejsce: 14.000,00 PLN brutto
II miejsce: 8.000,00 PLN brutto
III miejsce 5.000,00 PLN brutto
Wyróżnienia: 2 x 1.000,00 PLN brutto

Terminarz Konkursu:
1. Ogłoszenie Konkursu - styczeń 2017
2. Składanie prac konkursowych - 03.04.2017 do godz. 16.00
3. Obrady Sądu Konkursowego - 11-12.04.2017
4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wystawa pokonkursowa i podsumowanie konkursu - 25.04.2017
5 Wdrożenie zwycięskiego projektu do realizacji - maj-wrzesień 2017
6. Posadowienie mebli w przestrzeni publicznej - wrzesień 2017

__________________________ 

W sprawach organizacyjnych związanych z konkursem należy kontaktować się
z sekretarzem organizacyjnym konkursu Magdą Wolnicką, e-mail: sztukawprzestrzenimiejskiej@gmail.com, tel. +48 77 407 61 36

__________________________

 

Załączniki:

- REGULAMIN KONKURSU

- wniosek o dopouszczenie do udział w konkursie 1A  

- wniosek o dopouszczenie do udział w konkursie 1B  

- oświadczenie - załącznik 2

- wzór pełnomocnictwa - załacznik 3

- mapa

- zdjęcia lokalizacji 12345678

 

!!!!!! DODATKOWE MAPY DO POBRANIA !!!!!!

!!!!!! LOGOTYPY ORGANIZATORÓW DO POBRANIA !!!!!!

 

Realizacją zwycięskiego projektu zajmie się firma Górażdże Cement SA. Do produkcji betonowych mebli zostanie zastosowany TioCem®, wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawierający dwutlenek tytanu TiO2 - fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Więcej informacji na temat Tiocemu można znaleźć na stronie www.tiocem.pl 

 

 

logotypy