Przeskocz nawigację

Impresje wiosenno-jesienne - 5, 12, 19, 29.05.2008r.

W maju Galeria Sztuki Współczesnej organizuje program pt. ?Impresje wiosenno-jesienne". Celem projektu jest prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych (przeciwdziałanie narkomanii).

W ramach projektu przewidzianych jest osiem spotkań (cztery w maju i cztery we wrześniu). Będą to warsztaty plastyczne poświęcone różnym technikom artystycznym. Część z tych zajęć poprzedzać będą wykłady i pogadanki na temat profilaktyki uzależnień od narkotyków. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zgłaszania chętnych do uczestnictwa w zajęciach.

Warsztaty odbywać się będą w pracowni plastycznej Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Kośnego 32a.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: info@galeriaopole.pl lub telefonicznie pod numer: +48 77 40 21 235.

Informujemy również, że ilość miejsc jest ograniczona.